Drs. Agus Syamsudin
NIP: 19640106 199512 1 001
NUPTK:
Jenis Kelamin:
T.T.L:
Agama:
Pendidikan:
Jurusan:
Status: PNS
GTK: Guru Bahasa Perancis